Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊追帖 打印

[喪命之作]高達系列...提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
這次真的奪命了...
上傳的時間又多...
還要貼Link...
真的很救命...
說回來...
我不知道有無把推出的順序混亂了...
若真的亂了請各位指出吧...
我會盡快更改...
另外...
Gundam G及Gundam X我也沒有上傳...
因為電腦沒有...
所以...
對不起了...

還有...
懇請大家不要轉貼...
亦懇請大家不要拿去弁利...
此乃免費分享的...
目的乃為一些沒有看過以往Gundam的朋友能夠回顧...
因為我相信很多人也不懂得用BT或Foxy...
甚至是不會用...
所以才上傳到上傳空間...

希望大家鍾意及享受啦!

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-30 08:54 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam...
第01集http://www.megaupload.com/?d=MTYHK6CN
第02集http://www.megaupload.com/?d=CRC4FH35
第03集http://www.megaupload.com/?d=37ZH7NBW
第04集http://www.megaupload.com/?d=K95450EG
第05集http://www.megaupload.com/?d=L7NOJO2Y
第06集http://www.megaupload.com/?d=T5MCLMJF
第07集http://www.megaupload.com/?d=A14SJU3F
第08集http://www.megaupload.com/?d=QZUPHNAB
第09集http://www.megaupload.com/?d=HDLH3WXI
第10集http://www.megaupload.com/?d=A09QUZRX
第11集http://www.megaupload.com/?d=FPWY1VU3
第12集http://www.megaupload.com/?d=SVRY3EQ0
第13集http://www.megaupload.com/?d=8BH1CJPW
第14集http://www.megaupload.com/?d=PCQ73QSH
第15集http://www.megaupload.com/?d=M1UJ6L9S
第16集http://www.megaupload.com/?d=E3UBCLTY
第17集http://www.megaupload.com/?d=4R10KYTT
第18集http://www.megaupload.com/?d=00C5XBNC
第19集http://www.megaupload.com/?d=O0J4AF9P
第20集http://www.megaupload.com/?d=ZC4JZISG
第21集http://www.megaupload.com/?d=ITLXD676
第22集http://www.megaupload.com/?d=L3G5HCS3
第23集http://www.megaupload.com/?d=HDRRVTF7
第24集http://www.megaupload.com/?d=1Z2LTH29
第25集http://www.megaupload.com/?d=AGKN061Z
第26集http://www.megaupload.com/?d=Z46A5PMZ
第27集http://www.megaupload.com/?d=CIQQCKW1
第28集http://www.megaupload.com/?d=A24OWKVO
第29集http://www.megaupload.com/?d=IN6HQG00
第30集http://www.megaupload.com/?d=NE15S6YX
第31集http://www.megaupload.com/?d=TJUVVWU8
第32集http://www.megaupload.com/?d=1WH8AQ7W
第33集http://www.megaupload.com/?d=ZLWHUGC5
第34集http://www.megaupload.com/?d=3UQZ6UI1
第35集http://www.megaupload.com/?d=FMRHUI7B
第36集http://www.megaupload.com/?d=P4N3W020
第37集http://www.megaupload.com/?d=L5TL5310
第38集http://www.megaupload.com/?d=WW80F5AJ
第39集http://www.megaupload.com/?d=KU272THJ
第40集http://www.megaupload.com/?d=ZR3D0DEZ
第41集http://www.megaupload.com/?d=1CP3CXZZ
第42集http://www.megaupload.com/?d=HQA1Y89E
第43集:http://www.megaupload.com/?d=90N0KK7Q

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:30 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam Z...
第01集http://www.megaupload.com/?d=2THA7QQI
第02集http://www.megaupload.com/?d=9HNH0Q3E
第03集http://www.megaupload.com/?d=S309RYM2
第04集http://www.megaupload.com/?d=YOOBTZGH
第05集http://www.megaupload.com/?d=N4DBGMMA
第06集http://www.megaupload.com/?d=6HB6PSA6
第07集http://www.megaupload.com/?d=O66EVQJG
第08集http://www.megaupload.com/?d=XRJKD3Y6
第09集http://www.megaupload.com/?d=76M4ZALY
第10集http://www.megaupload.com/?d=ZXBQBSOL
第11集http://www.megaupload.com/?d=Q8KFCPSJ
第12集http://www.megaupload.com/?d=TOUYWX7O
第13集http://www.megaupload.com/?d=174GQQ38
第14集http://www.megaupload.com/?d=C71EA0C2
第15集http://www.megaupload.com/?d=EZZGFDZO
第16集http://www.megaupload.com/?d=Z7HES3VB
第17集http://www.megaupload.com/?d=K4YJJZ99
第18集http://www.megaupload.com/?d=0H53VRRJ
第19集http://www.megaupload.com/?d=EU6KB3LM
第20集http://www.megaupload.com/?d=O51CYIU9
第21集http://www.megaupload.com/?d=OGMUCJ38
第22集http://www.megaupload.com/?d=SESPZZXB
第23集http://www.megaupload.com/?d=TQU6V5XQ
第24集http://www.megaupload.com/?d=JOF92KOD
第25集http://www.megaupload.com/?d=TQV6QRMM
第26集http://www.megaupload.com/?d=OP8JVA8S
第27集http://www.megaupload.com/?d=8TFAU0EQ
第28集http://www.megaupload.com/?d=H6KO6VNT
第29集http://www.megaupload.com/?d=VCTIEUY7
第30集http://www.megaupload.com/?d=53T3WPST
第31集http://www.megaupload.com/?d=FN5HMZM2
第32集http://www.megaupload.com/?d=PRORXNKZ
第33集http://www.megaupload.com/?d=A40NIL64
第34集http://www.megaupload.com/?d=VDGGQJGK
第35集http://www.megaupload.com/?d=WD0EGGHF
第36集http://www.megaupload.com/?d=KPFMP3UD
第37集http://www.megaupload.com/?d=W36WP1F9
第38集http://www.megaupload.com/?d=WLKTSSJ8
第39集http://www.megaupload.com/?d=3728GU5G
第40集http://www.megaupload.com/?d=W16UXRK1
第41集http://www.megaupload.com/?d=47W7UXW7
第42集http://www.megaupload.com/?d=KICMO89M
第43集http://www.megaupload.com/?d=Y23HSOV4
第44集http://www.megaupload.com/?d=EHEGPA67
第45集http://www.megaupload.com/?d=4QFAV8HO
第46集http://www.megaupload.com/?d=EQGD6O0Z
第47集http://www.megaupload.com/?d=WLWDN4K6
第48集http://www.megaupload.com/?d=9DQ4AI12
第49集http://www.megaupload.com/?d=O85V3RMR
第50集:http://www.megaupload.com/?d=X0VCINK5

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:30 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam ZZ...
第01集http://www.megaupload.com/?d=K2GIMB7Y
第02集http://www.megaupload.com/?d=0NFZXN5C
第03集http://www.megaupload.com/?d=UIO76SWP
第04集http://www.megaupload.com/?d=HJU8GE3W
第05集http://www.megaupload.com/?d=FUXQ9947
第06集http://www.megaupload.com/?d=0M81CJMO
第07集http://www.megaupload.com/?d=AMSZE4XN
第08集http://www.megaupload.com/?d=0QED3EM6
第09集http://www.megaupload.com/?d=GDQRB2J4
第10集http://www.megaupload.com/?d=1A65FT19
第11集http://www.megaupload.com/?d=4VR87SES
第12集http://www.megaupload.com/?d=D33E0SES
第13集http://www.megaupload.com/?d=8HJAWDQ8
第14集http://www.megaupload.com/?d=CC1QHC3E
第15集http://www.megaupload.com/?d=BSBEAO6E
第16集http://www.megaupload.com/?d=RMDLBRKX
第17集http://www.megaupload.com/?d=U5I87AOY
第18集http://www.megaupload.com/?d=H3KGFM9T
第19集http://www.megaupload.com/?d=MJBEZMGJ
第20集http://www.megaupload.com/?d=693D831K
第21集http://www.megaupload.com/?d=S2BUOWO3
第22集http://www.megaupload.com/?d=IVKNQ1TW
第23集http://www.megaupload.com/?d=Q1N5ZVXS
第24集http://www.megaupload.com/?d=JMQDS8V0
第25集http://www.megaupload.com/?d=F8KT2PIP
第26集http://www.megaupload.com/?d=MO1778JX
第27集http://www.megaupload.com/?d=UZFEMD6H
第28集http://www.megaupload.com/?d=VMZVR360
第29集http://www.megaupload.com/?d=RL0UII4D
第30集http://www.megaupload.com/?d=1OIL0S9W
第31集http://www.megaupload.com/?d=PY8C25BC
第32集http://www.megaupload.com/?d=9MFV7U3D
第33集http://www.megaupload.com/?d=OSE36E7G
第34集http://www.megaupload.com/?d=23ZKAGYU
第35集http://www.megaupload.com/?d=UBL9E56T
第36集http://www.megaupload.com/?d=P8WNULHD
第37集http://www.megaupload.com/?d=HSHL7U0Q
第38集http://www.megaupload.com/?d=YMNFO6E7
第39集http://www.megaupload.com/?d=NKI3KVJ7
第40集http://www.megaupload.com/?d=2C6Y675A
第41集http://www.megaupload.com/?d=CLGB6OCA
第42集http://www.megaupload.com/?d=KM6CZ861
第43集http://www.megaupload.com/?d=CZLA56FO
第44集http://www.megaupload.com/?d=3UPJZ14Y
第45集http://www.megaupload.com/?d=XRE6H3ET
第46集http://www.megaupload.com/?d=7AFOVA1N
第47集:http://www.megaupload.com/?d=Q1ZCQ11X

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:30 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

[隱藏]
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam V...
第01集http://www.megaupload.com/?d=1EYATHO3
第02集http://www.megaupload.com/?d=KWETOGE7
第03集http://www.megaupload.com/?d=20S35480
第04集http://www.megaupload.com/?d=4MI1YTQL
第05集http://www.megaupload.com/?d=SHEZPO7T
第06集http://www.megaupload.com/?d=HD1T2PCG
第07集http://www.megaupload.com/?d=ZNMV0NMQ
第08集http://www.megaupload.com/?d=WHMPSERG
第09集http://www.megaupload.com/?d=T6HGNU73
第10集http://www.megaupload.com/?d=ASR97K3Y
第11集http://www.megaupload.com/?d=47I2SV1S
第12集http://www.megaupload.com/?d=UNI5O20C
第13集http://www.megaupload.com/?d=UGAV0N1G
第14集http://www.megaupload.com/?d=V879LMRW
第15集http://www.megaupload.com/?d=MRWO19K9
第16集http://www.megaupload.com/?d=QM75E9O7
第17集http://www.megaupload.com/?d=R5K1WBG1
第18集http://www.megaupload.com/?d=C09WAVOJ
第19集http://www.megaupload.com/?d=AO4WCYYV
第20集http://www.megaupload.com/?d=XQ57KUG5
第21集http://www.megaupload.com/?d=REI62CDD
第22集http://www.megaupload.com/?d=H0BT9OWE
第23集http://www.megaupload.com/?d=BOJ8ZGT2
第24集http://www.megaupload.com/?d=J7DBQWLS
第25集http://www.megaupload.com/?d=LONDOMGL
第26集http://www.megaupload.com/?d=SJJVK3MF
第27集http://www.megaupload.com/?d=AEARFMLX
第28集http://www.megaupload.com/?d=M5G9Y6MN
第29集http://www.megaupload.com/?d=PF8JU3C3
第30集http://www.megaupload.com/?d=13AIDL8V
第31集http://www.megaupload.com/?d=WEIXB2W2
第32集http://www.megaupload.com/?d=MG8G2YPT
第33集http://www.megaupload.com/?d=T6FOFRZW
第34集http://www.megaupload.com/?d=G7YC10TL
第35集http://www.megaupload.com/?d=CVFABJSA
第36集http://www.megaupload.com/?d=2ZYDCBUJ
第37集http://www.megaupload.com/?d=BEE21W3W
第38集http://www.megaupload.com/?d=UF1LQGOC
第39集http://www.megaupload.com/?d=ID1BQ1TQ
第40集http://www.megaupload.com/?d=JA4OPLG1
第41集http://www.megaupload.com/?d=LJWQXHHM
第42集http://www.megaupload.com/?d=XGDKAZAU
第43集http://www.megaupload.com/?d=XZNMH1RU
第44集http://www.megaupload.com/?d=062UX85Z
第45集http://www.megaupload.com/?d=S8GHZV9A
第46集http://www.megaupload.com/?d=0PBYV7L5
第47集http://www.megaupload.com/?d=GXU3EL0E
第48集http://www.megaupload.com/?d=46W8YRFZ
第49集http://www.megaupload.com/?d=TBW5F24P
第50集http://www.megaupload.com/?d=ZIUU556K
第51集:http://www.megaupload.com/?d=FUL3B58N

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:31 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam W...
第01集http://www.megaupload.com/?d=L7XL9D7X
第02集http://www.megaupload.com/?d=5NCPUYF2
第03集http://www.megaupload.com/?d=19VYPH92
第04集http://www.megaupload.com/?d=0HY0AH60
第05集http://www.megaupload.com/?d=PZJKGBY4
第06集http://www.megaupload.com/?d=0GHNXB4S
第07集http://www.megaupload.com/?d=5FRDAHKN
第08集http://www.megaupload.com/?d=F9H1BGTU
第09集http://www.megaupload.com/?d=T1LJOH6E
第10集http://www.megaupload.com/?d=6HZE7ZTR
第11集http://www.megaupload.com/?d=ALPCM1JU
第12集http://www.megaupload.com/?d=5UZAWODE
第13集http://www.megaupload.com/?d=OQWYZ7XH
第14集http://www.megaupload.com/?d=SCA94VTX
第15集http://www.megaupload.com/?d=04XFE7B0
第16集http://www.megaupload.com/cn/?d=69A8SNV2
第17集http://www.megaupload.com/?d=J0KFRZP2
第18集http://www.megaupload.com/?d=KY7PJPC2
第19集http://www.megaupload.com/?d=2KZBRH89
第20集http://www.megaupload.com/?d=WIHVHG9T
第21集http://www.megaupload.com/?d=11XEZH33
第22集http://www.megaupload.com/?d=NQUGE09Z
第23集http://www.megaupload.com/?d=2NC1KRVV
第24集http://www.megaupload.com/?d=LEEN2WOS
第25集http://www.megaupload.com/?d=JFTVELZU
第26集http://www.megaupload.com/?d=6MF2WAJ0
第27集http://www.megaupload.com/?d=P1ZC6YV7
第28集http://www.megaupload.com/?d=258HMJJ8
第29集http://www.megaupload.com/?d=CILW4J57
第30集http://www.megaupload.com/?d=D0NE4T5Y
第31集http://www.megaupload.com/?d=1NLBXF7B
第32集http://www.megaupload.com/?d=Y14RSCPV
第33集http://www.megaupload.com/?d=2BU65JA8
第34集http://www.megaupload.com/?d=4GZS5TOR
第35集http://www.megaupload.com/?d=LG5OPHGH
第36集http://www.megaupload.com/?d=WEZYTSF0
第37集http://www.megaupload.com/?d=OZMABOVH
第38集http://www.megaupload.com/cn/?d=ILX9G7T5
第39集http://www.megaupload.com/?d=C5LZFH3A
第40集http://www.megaupload.com/cn/?d=OI4MNQG3
第41集http://www.megaupload.com/?d=AJ6F1TDA
第42集http://www.megaupload.com/?d=QMC49BBD
第43集http://www.megaupload.com/?d=Z1PXZ6OJ
第44集http://www.megaupload.com/?d=SLUKMDKG
第45集http://www.megaupload.com/?d=3Q9YPLDA
第46集http://www.megaupload.com/?d=NUDA9670
第47集http://www.megaupload.com/?d=UT0XRN5U
第48集http://www.megaupload.com/?d=ZY902S41
第49集:http://www.megaupload.com/?d=2UU7K27G

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:31 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam Turn A...
第01集http://www.megaupload.com/?d=GD8XTXJA
第02集http://www.megaupload.com/?d=T1YG25NZ
第03集http://www.megaupload.com/?d=BP38GW10
第04集http://www.megaupload.com/?d=WG4K7N7O
第05集http://www.megaupload.com/?d=X8H45QKI
第06集http://www.megaupload.com/?d=S0M1U8FS
第07集http://www.megaupload.com/?d=CKD6NTSS
第08集http://www.megaupload.com/?d=JXCESR5C
第09集http://www.megaupload.com/?d=MLNQ9S4J
第10集http://www.megaupload.com/?d=DKI2B0R5
第11集http://www.megaupload.com/?d=PPGW6U6H
第12集http://www.megaupload.com/?d=CH4L3PG3
第13集http://www.megaupload.com/?d=I8A6YMCV
第14集http://www.megaupload.com/?d=V4J1F4YM
第15集http://www.megaupload.com/?d=T7MHD2ZU
第16集http://www.megaupload.com/?d=FZN2YOV5
第17集http://www.megaupload.com/?d=R3TWEP3D
第18集http://www.megaupload.com/?d=ME3YJA6J
第19集http://www.megaupload.com/?d=UYTFJM70
第20集http://www.megaupload.com/?d=UDYJH75D
第21集http://www.megaupload.com/?d=8Y7ME6XX
第22集http://www.megaupload.com/?d=X4TBAKTP
第23集http://www.megaupload.com/?d=ULENYHLG
第24集http://www.megaupload.com/?d=FT655URZ
第25集http://www.megaupload.com/?d=ZZCE8A7E
第26集http://www.megaupload.com/?d=HMKXSVQY
第27集http://www.megaupload.com/?d=V1ODTLDM
第28集http://www.megaupload.com/?d=K5JXXP8Q
第29集http://www.megaupload.com/?d=32X5RBHJ
第30集http://www.megaupload.com/?d=8L6797AC
第31集http://www.megaupload.com/?d=RX6UAFE3
第32集http://www.megaupload.com/?d=DRN3KZXT
第33集http://www.megaupload.com/?d=FO6T34QT
第34集http://www.megaupload.com/?d=86PX011Q
第35集http://www.megaupload.com/?d=4BU65HF8
第36集http://www.megaupload.com/?d=TWLMA4HC
第37集http://www.megaupload.com/?d=YG72JT2O
第38集http://www.megaupload.com/?d=RJT5JEJ4
第39集http://www.megaupload.com/?d=8DKEKHX0
第40集http://www.megaupload.com/?d=L2BZ8R7U
第41集http://www.megaupload.com/?d=UUNUKE4M
第42集http://www.megaupload.com/?d=6COUW31R
第43集http://www.megaupload.com/?d=BHYG0FBF
第44集http://www.megaupload.com/?d=88HWBFGD
第45集http://www.megaupload.com/?d=ZUB8FBNC
第46集http://www.megaupload.com/?d=ZDLYLJE3
第47集http://www.megaupload.com/?d=ZCW781ON
第48集http://www.megaupload.com/?d=7X6XIKSD
第49集http://www.megaupload.com/?d=VAU2V85X
第50集:http://www.megaupload.com/?d=FNRQWK1I

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:32 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam Seed...
第01集http://www.megaupload.com/?d=0YNOFT1T
第02集http://www.megaupload.com/?d=AK7630YA
第03集http://www.megaupload.com/?d=XBG58ZCG
第04集http://www.megaupload.com/?d=PS0SL2FP
第05集http://www.megaupload.com/?d=OTK5QZZ1
第06集http://www.megaupload.com/?d=QDRR1Y7N
第07集http://www.megaupload.com/?d=UOPIPTTQ
第08集http://www.megaupload.com/?d=ZRQYOU21
第09集http://www.megaupload.com/?d=ETLZDDO0
第10集http://www.megaupload.com/?d=NXHY4CL7
第11集http://www.megaupload.com/?d=MQXW2BHQ
第12集http://www.megaupload.com/?d=FVZWVZO2
第13集http://www.megaupload.com/?d=5P70ZD50
第14集http://www.megaupload.com/?d=EX9CTMSD
第15集http://www.megaupload.com/?d=XM658P9J
第16集http://www.megaupload.com/?d=R0Y1XIPC
第17集http://www.megaupload.com/?d=HP05X2WA
第18集http://www.megaupload.com/?d=T65HJAX0
第19集http://www.megaupload.com/?d=INWBHC0V
第20集http://www.megaupload.com/?d=6THPRSWC
第21集http://www.megaupload.com/?d=D3VJGCH4
第22集http://www.megaupload.com/?d=9OLU4KJ8
第23集http://www.megaupload.com/?d=B08BRI8G
第24集http://www.megaupload.com/?d=Y9P6LZQ3
第25集http://www.megaupload.com/?d=3UO19TOR
第26集http://www.megaupload.com/?d=GDAMO3WG
第27集http://www.megaupload.com/?d=TGSKYY6Y
第28集http://www.megaupload.com/?d=E8UEGITE
第29集http://www.megaupload.com/?d=WU7OK0H3
第30集http://www.megaupload.com/?d=PKJZ1XTW
第31集http://www.megaupload.com/?d=O5ILF1L0
第32集http://www.megaupload.com/?d=KJTT1TX2
第33集http://www.megaupload.com/?d=3FNBSII6
第34集http://www.megaupload.com/?d=UCSSXI85
第35集http://www.megaupload.com/?d=N2VOAX00
第36集http://www.megaupload.com/?d=EX1GDEMI
第37集http://www.megaupload.com/?d=0FR5CSMC
第38集http://www.megaupload.com/?d=Z9GILX7O
第39集http://www.megaupload.com/?d=95IHDKYI
第40集http://www.megaupload.com/?d=YPMM7XNF
第41集http://www.megaupload.com/?d=IQWFRLD2
第42集http://www.megaupload.com/?d=TR5MROAE
第43集http://www.megaupload.com/?d=JJ9VAGZF
第44集http://www.megaupload.com/?d=L7DRJ9PU
第45集http://www.megaupload.com/?d=VDHAX3NB
第46集http://www.megaupload.com/?d=KYAUL95Y
第47集http://www.megaupload.com/?d=56CL32LS
第48集http://www.megaupload.com/?d=RQ46OXRI
第49集http://www.megaupload.com/?d=7CRSFIN7
第50集http://www.megaupload.com/?d=EYPOSWJ8
第51集http://www.megaupload.com/?d=XAZSXBH0

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:33 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam Seed Destiny...
第01集http://www.megaupload.com/?d=S5IQXECI
第02集http://www.megaupload.com/?d=UE8E7QXN
第03集http://www.megaupload.com/?d=2LKXWCTR
第04集http://www.megaupload.com/?d=BBAN3SRX
第05集http://www.megaupload.com/?d=5VGD8ERA
第06集http://www.megaupload.com/?d=1GZ0V3YM
第07集http://www.megaupload.com/?d=DWYN4PHG
第08集http://www.megaupload.com/?d=V00I7UTF
第09集http://www.megaupload.com/?d=OY3SQ52F
第10集http://www.megaupload.com/?d=7LLXZRTM
第11集http://www.megaupload.com/?d=D8J0UZGZ
第12集http://www.megaupload.com/?d=QUW0C4K2
第13集http://www.megaupload.com/?d=5MM7P1NG
第14集http://www.megaupload.com/?d=NRUVF3W1
第15集http://www.megaupload.com/?d=E1LBCA1U
第16集http://www.megaupload.com/?d=AEVMVEWU
第17集http://www.megaupload.com/?d=BZ6CU9T0
第18集http://www.megaupload.com/?d=IXRQCP6S
第19集http://www.megaupload.com/?d=NYAA16ZK
第20集http://www.megaupload.com/?d=7FNGQND5
第21集http://www.megaupload.com/?d=EQKXCG16
第22集http://www.megaupload.com/?d=Q1MMHQPI
第23集http://www.megaupload.com/?d=YMOPDGEQ
第24集http://www.megaupload.com/?d=Q0MOK629
第25集http://www.megaupload.com/?d=PR0OA92O
第26集http://www.megaupload.com/?d=U10LT9WJ
第27集http://www.megaupload.com/?d=J7897BC3
第28集http://www.megaupload.com/?d=7D675WO6
第29集http://www.megaupload.com/?d=0Z7UU6XC
第30集http://www.megaupload.com/?d=8G1O9I1G
第31集http://www.megaupload.com/?d=0RJX7FAQ
第32集http://www.megaupload.com/?d=3GVYJ61X
第33集http://www.megaupload.com/?d=BGHWOPRK
第34集http://www.megaupload.com/?d=2GSQUTET
第35集http://www.megaupload.com/?d=N6JV0B2J
第36集http://www.megaupload.com/?d=RSGKWEXB
第37集http://www.megaupload.com/?d=P8UN69UB
第38集http://www.megaupload.com/?d=3G1BBEV7
第39集http://www.megaupload.com/?d=BJKU81NB
第40集http://www.megaupload.com/?d=NWE4SBWJ
第41集http://www.megaupload.com/?d=3C3O7PEJ
第42集http://www.megaupload.com/?d=K04ME8DT
第43集http://www.megaupload.com/?d=63VEZNF3
第44集http://www.megaupload.com/?d=AO9665DM
第45集http://www.megaupload.com/?d=7F56M9XJ
第46集http://www.megaupload.com/?d=D316IVXV
第47集http://www.megaupload.com/?d=KEWG6VQA
第48集http://www.megaupload.com/?d=K0MSYAKO
第49集http://www.megaupload.com/?d=YJCE2HS5
第50集http://www.megaupload.com/?d=3ROSQQE8
第51集http://www.megaupload.com/?d=YMC2ZISP

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:34 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

[隱藏]
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam 08MS小隊...
第01集http://www.megaupload.com/?d=WMI6XKZ2
第02集http://www.megaupload.com/?d=NOQKFFBD
第03集http://www.megaupload.com/?d=T3IFVHSR
第04集http://www.megaupload.com/?d=BAF0AAJH
第05集http://www.megaupload.com/?d=H77MNZZB
第06集http://www.megaupload.com/?d=C4IUT2K4
第07集http://www.megaupload.com/?d=VO8LMUT7
第08集http://www.megaupload.com/?d=UTDPL9M1
第09集http://www.megaupload.com/?d=U3ZHSX3X
第10集http://www.megaupload.com/?d=CL3CQLU9
第11集http://www.megaupload.com/?d=RJOB9CGE
第12集http://www.megaupload.com/?d=9HHAX92H
第13集http://www.megaupload.com/?d=ER064QIS

Gundam 0080口袋裡的戰爭...
第01集http://www.megaupload.com/?d=0KGKINMI
第02集http://www.megaupload.com/?d=J7QYVRJ8
第03集http://www.megaupload.com/?d=6YSOG32W
第04集http://www.megaupload.com/?d=JHGY6N23
第05集http://www.megaupload.com/?d=IF71TUHH
第06集http://www.megaupload.com/?d=Z1SYMOKC

Gundam 0083星塵的回憶...
第01集http://www.megaupload.com/?d=8I48E3A0
第02集http://www.megaupload.com/?d=BUROKTMG
第03集http://www.megaupload.com/?d=JCWQO7O2
第04集http://www.megaupload.com/?d=RKL93TQI
第05集http://www.megaupload.com/?d=TN31NDSF
第06集http://www.megaupload.com/?d=QH42ENVZ
第07集http://www.megaupload.com/?d=HM9B21RZ
第08集http://www.megaupload.com/?d=K9YAYGEH
第09集http://www.megaupload.com/?d=9LPQYYP0
第10集http://www.megaupload.com/?d=XBEJZC8F
第11集http://www.megaupload.com/?d=NRZM3BXO
第12集http://www.megaupload.com/?d=NYSJ8XG8
第13集http://www.megaupload.com/?d=Y4QPE1CL

Gundam 0079默示錄...
第01集http://www.megaupload.com/?d=11BGH89K
第02集http://www.megaupload.com/?d=XO17ZDK1
第03集http://www.megaupload.com/?d=GO0DHZM0

GUNDAM Seed Stargazer...
第01集http://www.megaupload.com/?d=W97SRWLH
第02集http://www.megaupload.com/?d=RQUCXFZJ
第03集:http://www.megaupload.com/?d=3B9S335X

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:37 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
Gundam 0079...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=KDH35RFN

Gundam 0079哀戰士...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=Q6EBAKIX

Gundam 0079相逢宇宙...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=ECSMY13O

Gundam 逆襲的夏亞...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=573YTRWL

Gundam 0083自護的殘光...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=0BR0M0KE

Gundam Z 星之繼承者...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=85BEKPEC

Gundam Z 戀人們...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=CNEAWJE6

Gundam W Endless Waltz...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=7T4UCAPP

Gundam F91...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=0VOQQMC2
SP第02集http://www.megaupload.com/?d=FK7B0H72
SP第03集http://www.megaupload.com/?d=AE1B3OKL

Gundam Seed...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=TWQ9G7D1
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=Z373HO9V
SP第02集http://www.megaupload.com/?d=Y0VP0ITX
SP第02集http://www.megaupload.com/?d=KQQXNFT0
SP第03集http://www.megaupload.com/?d=XW3EIOLA

Gundam Seed Destiny...
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=EGCH0WY6
SP第01集http://www.megaupload.com/?d=AZ9AG90C
SP第02集http://www.megaupload.com/?d=ZRP40XDW
SP第02集http://www.megaupload.com/?d=UJMXGECH
SP第03集http://www.megaupload.com/?d=6N2ZVA9J
SP第04集http://www.megaupload.com/?d=XOAGPU1M

Gundam Seed Astray...
Red第01集http://www.megaupload.com/?d=OB7N0R4Y
Blue第01集:http://www.megaupload.com/?d=MV60R1K4

[ 本帖最後由 魔孽逆天 於 2007-5-22 04:39 AM 編輯 ]


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

第一~~~
魔叛姬好野~~

回覆 引用 TOP

強烈要求版主要將呢個貼置項~~回覆 引用 TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽,只有管理員可見
引用:
原帖由 mming93 於 2007-5-22 04:42 AM 發表
第一~~~
魔叛姬好野~~


嗚...
一黎就咁叫我...
傷心的說...


QUOTE:
什麼都可以...
我願意為妳守護到天明...
讓每個角落都有我的心...
這就是我想堅強的意義...
有那麼多的生命和愛情...
在我的世界我只擁有妳...
我只想給妳獨特的驚喜...
妳卻不理...

[隱藏]
求下你upload埋馬反同Endless Waltz啦

回覆 引用 TOP伸延閱讀
[按此隱藏 Google 建議的相符內容]
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!