Board logo

標題: [買賣] 賣 (日)八方旅人。(台)公主連結 明日方舟 [打印本頁]

作者: Wilfred_V    時間: 2021-1-12 04:31 PM

公連 只缺9角色 明日方舟 實用6星齊全 仲有3百幾源石

八方旅人 9隻5星 1隻4.5 有資源可換印上埋5星 另尚有900石
望有心人接手好好經營

圖片附件: A9CBC307-098D-429E-8742-061D81B1246A.png (2021-1-12 04:31 PM, 1.32 MB) / 該附件被下載次數 4
https://game.uwants.com/attachment.php?aid=12275001圖片附件: 42B9C77E-A2CD-4916-A8ED-0D61F3DE126D.png (2021-1-12 04:31 PM, 1.32 MB) / 該附件被下載次數 3
https://game.uwants.com/attachment.php?aid=12275002圖片附件: 18483096-9B7A-41E9-A722-C1A0C1CCC50F.png (2021-1-12 04:31 PM, 1.51 MB) / 該附件被下載次數 2
https://game.uwants.com/attachment.php?aid=12275003


作者: Wilfred_V    時間: 2021-1-15 10:43 AM


作者: Wilfred_V    時間: 2021-1-16 09:59 PM


Copyright © 2003-2021 Uwants.com